Financieel Fit

Als vrijwilliger tref je verschillende vraagstukken op financieel vlak, soms zijn deze helder en soms niet. In deze training leer je het gesprek aangaan over iemands financiële situatie.

Financiële stress
Als vrijwilliger kunt u met allerlei vraagstukken in aanraking komen. Soms is het vraagstuk helder. Soms is er verborgen problematiek. Zo ook op financieel vlak. Vaak is er sprake van ‘stille’ armoede, maar zijn er wel symptomen zichtbaar. Zo leefden in Nederland in 2019 meer dan 1 miljoen mensen in een huishouden onder de inkomensgrens (CBS/SCP).


Wat kunt u verwachten?

In deze module gaan we in op een aantal aspecten: hoe kunt u financiële stress signaleren, welke rol speelt schaamte en hoe gaat u het gesprek over iemands financiële situatie aan? Daarnaast staan we stil bij het initiatief Financieel Fit Den Helder. Bekijk deze module en help mee om dichterbij een financieel fitte samenleving te komen!

Docent: Emma van Tielraden
Organisatie: Financieel Fit


Praktische informatie

Meer weten over Financieel Fit Den Helder? Klik dan hier.

Mocht u naar aanleiding van deze module iemand willen doorverwijzen naar het Financieel Fit Team, dan kunt u contact opnemen via het contactformulier of mailen naar info@financieelfitdenhelder.nl.